Bestuursleden gezocht!

Voor het bestuur van de Stichting Enschedese Speeltuinen zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Nieuwe beheerders

M.i.v.11 februari j.l. is ons beheersteam uitgebreid met 2 beheerders

90 jaar Zuiderspeeltuin

afscheidsreceptie Ben van Dijk

Ben van Dijk ontvangt NUSO speltje