Samenwerking

  • Home
  • Algemeen
  • Samenwerking

De stichting Enschedese Speeltuinen werkt samen met verschillende instellingen zoals;
- de gemeente Enschede,
- de stadsdelen,
- de wijkcommissies en de wijkraden,
- de voormalige dienst complementaire werken (DCW),
- het voortgezet- en beroepsonderwijs,
- re-integratiebureaus en
- reclassering Nederland en instellingen zoals bureau Halt, Tactus en het Leger des Heils.

Daarnaast werkt de stichting samen met de NUSO (nederlandse unie van speeltuinorganisaties).

De stichting Enschedese Speeltuinen biedt tevens kansen aan herintreders/participatiebanen en maatschappelijke stages.
 

Share our website