afscheidsreceptie Ben van Dijk

Tijdens de afscheidsrecepie van Ben van Dijk, in verband met zijn vertrek als directeur van de Stichting Enschedese Speeltuinen, kreeg hij uit naam van de NUSO het NUSO-speltje uitgereikt door Gerrit Dijkhuizen, voorzitter van de stichting. 
Vanaf 2000 heeft Ben vele jaren deel uit gemaakt van de kommissie binnen de NUSO die de penningmeester advies gaf inzake de begroting en jaarrekening. 

Share our website