Vacature Hoofd Technische Dienst

Functieomschrijving Hoofd Technische Dienst 
 
Het hoofd technische dienst houdt zich bezig met alle zaken die verwant zijn aan het onderhouden van speeltuingebouwen en het optimaal laten functioneren van speeltoestellen. Dit levert een breed takenpakket op waaronder de volgende werkzaamheden vallen:
 • Verantwoordelijk  voor (preventief) onderhoud aan gebouwen en speeltoestellen.
 • Coördineren van dagelijkse onderhouds- en reparatie werkzaamheden aan gebouwen en speeltoestellen.
 • Leidinggeven en coachen van technisch medewerkers
 • Plaatsen en coördineren van derden zoals medewerkers tactory en reclassering
 • Onderzoeken van frequente technische problemen en aandragen van verbeterplannen om deze in het vervolg te voorkomen
 • Waarborgen van continuïteit, kwaliteit en veiligheid
 • Projectmatig aanpakken van investeringen ter verbetering van de gebouwen en speeltoestellen.
 • Aanvragen van wijkbudgetten t.b.v. aanschaf speeltoestellen en/of groot onderhoud en verantwoorden van uitvoering aan wijkbudgetten.
 • Meedenken over verbeteringen en optimalisatie van bestaande speeltuinen
 • Sturen en controleren van eventuele externe onderhoudspartijen op basis van afgesloten contracten en planning
 • Bijhouden van een administratie waarin uren, materialen, tekeningen en andere documenten met betrekking tot de speeltuinen geregistreerd worden
 • Toetsen van speeltoestellen aan wettelijke verplichtingen
 • Opstellen en bijhouden van meerjarenonderhoudsplannen en bijbehorende kostencalculatie
Tijdens de werkzaamheden krijgt het hoofd technische dienst te maken met diverse interne en externe medewerkers, waaronder; Beheerders speeltuinen, speeltuinbesturen, leveranciers speeltoestellen, installateurs en coaches/begeleiders stagiaires etc.
Het hoofd technische dienst rapporteert aan de directeur.
 
Eisen:
Een technische opleiding en of ervaring in de techniek is een vereiste.
Kennis van geldende veiligheids- en ARBO-eisen zijn van toegevoegde waarde voor de functie.
 
Vaardigheden:
 • Goed kunnen communiceren op verschillende niveaus
 • Inlevingsvermogen
 • Accuraat
 • Anticiperen
 • Doortastend
 • Flexibel
 • Samenwerken
 • Aansturen

Voor informatie kunt u contact opnemen met Henja Bartelink of reageren aan hbartelink@enschedesespeeltuinen.nl

 
Share our website