Samen bouwen aan de toekomst van speeltuin Glanerbrug (Artikel van Jenne Smit)

  • Home
  • Nieuws
  • Samen bouwen aan de toekomst van speeltuin Glanerbrug (Artikel van Jenne Smit)
GLANERBRUG – De 18 speeltuinen binnen de gemeente Enschede worden bestuurd door de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES). De SES biedt kinderen een uitdagende, toegankelijke maar vooral ook een veilige en goed onderhouden speeltuin waar ze kunnen spelen en bewegen. Daarnaast willen de speeltuinen een ontmoetingsplek zijn voor de buurtbewoners van alle leeftijden. Alle speeltuinen worden vanuit deze uitgangspunten tegen het licht gehouden. Ook de Speeltuin Glanerbrug aan de Jacob Roggeveenstraat. Half november konden vertegenwoordigers van jongerenwerk, M-pact, Domijn, wijkteam, stadsdeelmanagement Oost en Dorpsraad Glanerbrug bouwstenen aandragen die worden gebruikt om een plan voor de toekomst van de Speeltuin Glanerbrug te kunnen schetsen. In de eerste gespreksronde laten de deelnemers in ieder geval weten dat de speeltuin als voorziening voor Glanerbrug behouden moet blijven. 
 
Aan de hand van de vragen ‘Hoe kan de ontmoetingsfunctie van de speeltuin versterkt worden?’ en ‘Hoe kan de speeltuin beter en meer aansluiten bij de behoefte van kinderen, tieners en ouderen?’ gingen de aanwezigen vervolgens met elkaar in gesprek en werden ideeën opgeschreven voor het toekomstplan van de speeltuin. Daaruit kwam naar voren dat de speeltuin gebruik kan en moet maken van de mooie centrale locatie aan de Jacob Roggeveenstraat. De speeltuin mag zich dan ook best meer profileren, beter zichtbaar worden. En wanneer je wilt inspelen op de behoefte van kinderen, tieners en ouderen moet je wel weten wat die behoefte is. Verder zitten er een aantal instellingen in de buurt waar mogelijk mee samengewerkt kan worden. Denk aan de Muziekvereniging Wilhelmina, het Noaberhuus en de bibliotheek Glanerbrug. 
De resultaten worden verwerkt in een concept toekomstplan, waarna het definitieve plan gepresenteerd wordt aan in- en externen. De SES maakt vervolgens afspraken voor 2020 en 2021 met de speeltuin. Deze afspraken worden verankerd in de agenda van 2020 van stadsdeel Oost.
 
Interviews
 
Naast de brainstormsessie half november zijn ook nog een aantal betrokkenen gevraagd wat de sterke punten, aandachtspunten en kansen van de Speeltuin Glanerbrug zijn. Als sterke punten werden genoemd dat het centraal in Glanerbrug gelegen speeltuingebouw als ‘huiskamer van de buurt’ kan dienen. Voorzitter Ger Beernink van de Dorpsraad Glanerbrug meent dat de sociale functie van de speeltuin voor de wijk van groot belang is. “Het is een plek waar ouders en kind zich welkom voelen, waar een kopje koffie klaar staat en waar je buurtbewoners kunt ontmoeten”. Aandachtspunt is dat de speeltuin meer naar buiten moet treden, de blik meer naar buiten moet richten. Kansen worden gezien in een beter gebruik van de deskundigheid van professionals en samenwerken met onder andere Noabersport. Ger Beernink denkt bijvoorbeeld aan gezamenlijk project voor kinderen én ouderen. 
Share our website