Corona-regels die per 5 juni 2021 gelden

  • Home
  • Nieuws
  • Corona-regels die per 5 juni 2021 gelden

 Corona-regels die per 5 juni 2021 geldeni
 voor speeltuingebouwen en buurthuizeni

Op woensdag 2 juni ontvingen we van de Gemeente Enschede de officiële Corona-regels, zoals die per 5 juni 2021 voor speeltuinen en buurthuizen gelden.

Hieronder geven we de letterlijke tekst weer:


"Zoals aangekondigd de regels die gelden per 5 juni voor buurthuizen en speeltuingebouwen.

Voor zowel buurthuizen als speeltuinen gelden de “algemene regels voor de publieke ruimte (binnen als buiten)” zoals die door het ministerie zijn gepubliceerd.

Samenvattend betekent dat specifiek voor jullie/de organisatoren van activiteiten in jullie gebouwen: per 5 juni a.s. mogen jullie gebouwen weer open en mogen personen weer (eventueel in groepen van max. vier personen) samenkomen.

Er mogen maximaal vijftig personen per zelfstandige ruimte, waarbij geldt dat de personen onderling 1,5 m afstand kunnen houden, eventueel leidt dit dus tot minder dan 50 mensen in 1 ruimte!

Dit geldt niet voor personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

Dit geldt niet voor personen tijdens beroeps- of bedrijfsmatige kunst- en cultuurbeoefening (oa professionele musici en toneelgezelschappen)

In sommige gevallen is reserveren, gezondheidscheck en placering verplicht. Namelijk alleen wanneer een (zelfstandige ruimte in een) buurthuis of speeltuin wordt gebruikt als:

a. eet- en drinkgelegenheid (LET OP dan gelden alle specifieke regels voor horeca);

b. locatie voor kunst- en cultuurbeoefening (altijd reserveren en gezondheidscheck, placering voor zover dat mogelijk is);

c. sportaccommodatie (altijd reserveren en gezondheidscheck, placering voor zover dat mogelijk is);

d. spellocatie (bijv. voor een bingo);

e. locatie voor beurzen en congressen;

f. locatie voor zalenverhuur.

Daarbij is reservering alleen toegestaan voor groepen van maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met twaalf jaar en personen die op hetzelfde adres wonen.

In 1 ruimte mogen wel meerdere groepen zijn, mits er 1,5 m afstand kan worden gehouden.

Wanneer placering verplicht is geldt ook de registratieplicht (contactgegevens van iedere aanwezige vastleggen)."
 Voor eventuele vragen of nadere uitleg kunt u terecht bij:

Henja Bartelink
directeur Stichting Enschedese Speeltuinen

tel.: 06 - 22 53 27 46

e-mail:
hbartelink@enschedesespeeltuinen.nl

Share our website